Каланчацька громада
Каланчацький район, Херсонська область

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту комунхоз

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення виконавчого комітету

22 грудня 2015 року  № 201

 

ПЛАН

роботи виконавчого комітету

Каланчацької селищної ради VII скликання на 2016 рік

 

Дата проведення

Назва питання (заходу, завдання)

Відповідальні особи

Розділ І. Наради, засідання, які проводяться селищною радою

Щопонеділка

Засідання, які проводить селищний голова:

- із заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем виконкому, головним бухгалтером, юрисконсультом, керівниками підвідомчих установ (дошкільні навчальні заклади, ККУП «Джерело»), інженерами-землевпорядниками

селищний голова

Зінчук В.К.

При потребі за окремим планом

- наради-семінари з питань соціального, економічного та культурного розвитку селища , вирішення народногосподарських та інших проблем життєдіяльності селища з керівниками селищних будинків культури, ККУП «Джерело»

селищний голова

Зінчук В.К.

Розділ ІІ. Організаційно-масова робота з відпрацювання питань

соціального, економічного і культурного розвитку селища

В оперативному порядку

Щомісяця

- виконання програми соціального, економічного і культурного розвитку селища та селищного бюджету

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котелевич О.В.,

головний бухгалтер селищної ради 

Колінько Т.А.

Щомісяця

- виконання програми соціального, економічного і культурного розвитку селища та селищного бюджету

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котелевич О.В.

Щомісяця

- засідання виконавчого комітету 

Секретар виконавчого комітету Марченко Л.О. 

В разі потреби

- засідання опікунської ради при виконавчому комітеті Каланчацької селищної ради 

Секретар виконавчого комітету Марченко Л.О. 

За окремим графіком

- проведення перевірок умов проживання недієздатних, або обмежено дієздатних  осіб, над якими встановлено піклування

Секретар виконавчого комітету Марченко Л.О. 

Протягом року

- виявлення причин бездоглядності неповнолітніх та організовувати роботу з їх усунення

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котелевич О.В.,

Секретар виконавчого комітету Марченко Л.О. 

Протягом року

- виявлення причин бездоглядності неповнолітніх та організовувати роботу з їх усунення

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котелевич О.В.,

Секретар виконавчого комітету Марченко Л.О. 

Дата проведення

Назва питання (заходу, завдання)

Відповідальні особи

Протягом року

- організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку  (спільно з відділом освіти Каланчацької районної державної адміністрації), впорядкування, уточнення та внесення додаткових даних в програму «Погосподарський облік»

Секретар виконавчого комітету Марченко Л.О.

Спеціаліст І категорії зі звернень громадян, завідуючі дошкільними навчальними закладами селища Ганчарик Л.І., Нотич Л.В., Зінченко Р.В.

Протягом року

- проведення обстеження умов проживання громадян селища, що знаходяться під опікою

Секретар виконавчого комітету Марченко Л.О. 

Другий четвер місяця

- проведення засідань адміністративної комісії 

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котелевич О.В.

Щокварталу

- аналіз виконання основних показників Програми соціального, економічного і культурного розвитку селища, подання інформації на розгляд виконавчого комітету 

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котелевич О.В.

Протягом року

- вирішення питань, пов’язаних з похованням самотніх громадян (ветеранів війни та праці, малозабезпечених громадян) за рахунок місцевого бюджету.  

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котелевич О.В.,

головний бухгалтер селищної ради 

Колінько Т.А.

В разі потреби

- проведення засідань житлової комісії 

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котелевич О.В.

Протягом року

- виконання повноважень в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування:

- а) організація роботи з благоустрою селища та його санітарно-епідеміологічного благополуччя;

- б) продовження роботи з будівництва полігону твердих побутових відходів;

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котелевич О.В.

 

Інженери-землевпорядники:

Кравченко О.В.,

Яворський М.М.

Протягом

І кварталу

2016 року

- проведення інвентаризації житлового фонду селища

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котелевич О.В.

Протягом року

- проведення процедури встановлення права комунальної власності на будівлі, споруди та інші об’єкти, які належать до комунальної  власності територіальної громади селища

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котелевич О.В.,

юрисконсульт селищної ради Костік Б.В.   

В разі потреби

протягом року

- внесення змін в земельно-облікову документацію

- здійснення контролю за раціональним використанням земель, наданих землевласникам та землекористувачам незалежно від відомчої підпорядкованості в межах адміністративних кордонів селищної ради;

- вирішення питань, пов’язаних з проведенням земельної реформи;

- організація та здійснення контролю за проведенням робіт із захисту ґрунтів від ерозії

 

Інженери-землевпорядники:

Кравченко О.В.,

Яворський М.М.

Дата проведення

Назва питання (заходу, завдання)

Відповідальні особи

Протягом року

- здійснення відведення в натурі земельних ділянок під індивідуальну житлову забудову громадян;

 - проведення вимірювальних робіт для уточнення меж та площ землекористувачів і власників на території селищної ради;

- виконання робіт з впорядкування використання земель на території селищної ради;

- внесення необхідних змін в земельно-облікові та картографічні матеріали при відводі земель для різних потреб, ведення чергової карти по власникам та землекористувачам

Інженери-землевпорядники:

Кравченко О.В.,

Яворський М.М.

Протягом року

- здійснення контролю за зніманням та збереженням родючого шару ґрунту підприємствами, організаціями, які проводять роботи, пов’язані з порушенням ґрунтового покрову та якісним виконанням робіт з рекультивації земель;

- внесення пропозицій селищній раді з питань покращення використання земель, притягнення до відповідальності порушників земельного законодавства, заохочення землекористувачів, які зробили внесок у підвищення родючості та покращення використання землі

Інженери-землевпорядники:

Кравченко О.В.,

Яворський М.М.

Протягом року

- проведення конкурсів з продажу права на оренду  земельних ділянок;

- участь у конкурсах з продажу земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення на конкурентних засадах

Інженери-землевпорядники:

Кравченко О.В.,

Яворський М.М.

Протягом року

- підготовка річних, піврічних, квартальних, місячних земельних звітів в межах селищної ради про кількісний та якісний стан земель в розрізі землевласників, землекористувачів та за видами угідь

Інженери-землевпорядники:

Кравченко О.В.,

Яворський М.М.

Розділ ІІІ. Кадрова робота

Щокварталу

Протягом року за окремим планом

 

І квартал

2016 року

Січень-лютий

2016 року

 

- навчання працівників апарату;.

- участь посадових осіб місцевого самоврядування в семінарах, нарадах, курсах перепідготовки;

- дотримання порядку ведення трудових книжок та особових справ працівників;

- формування кадрового резерву на посади осіб місцевого самоврядування (крім виборних посад);

- проведення щорічної оцінки роботи посадових осіб місцевого самоврядування (крім виборних посад);

- проведення загальних зборів трудового колективу з обговорення прийняття колективного договору   

 

юрисконсульт селищної ради Костік Б.В.   

Розділ ІV. Контрольна діяльність

Протягом півріччя

-                    забезпечення підвищення рівня виконавської дисципліни  при  виконанні документів центральних органів влади, районної державної адміністрації, рішень виконавчого комітету селищної ради

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котелевич О.В.

Секретар виконавчого комітету Марченко Л.О. 

Дата проведення

Назва питання (заходу, завдання)

Відповідальні особи

Січень-липень 2016 року 

- здійснення контролю за реалізацією делегованих повноважень органів виконавчої влади. Надання звітів про їх виконання до районної державної адміністрації

Секретар виконавчого комітету Марченко Л.О.

 

Протягом   року 

- здійснення систематичного контролю за виконанням розпорядчих документів підвідомчими установами

Посадові особи Каланчацької селищної ради

 

Постійно

- організація та здійснення контролю за підготовкою та поданням необхідних матеріалів на розгляд заступником селищного голови, землевпорядниками, секретарем виконкому для зняття завдання з контролю  

Секретар виконавчого комітету Марченко Л.О.

 

Постійно

- забезпечення систематичного виконання заходів, програм, розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень виконавчого комітету:

1. Про Програму соціального, економічного і культурного розвитку селища Каланчак на  2016 рік;

2. Про виконання Селищної програми  «Питна вода  Каланчака» на 2010-2020 роки;

3. Про виконання Селищної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2010-2020 роки;

4. Про виконання програми  розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року;

5. Про Програму  розвитку органів самоорганізації населення в селищі Каланчак на 2013-2016 роки;

6. Про виконання Селищної програми  поліпшення життєзабезпечення, соціального захисту громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах на 2012-2016 роки;

7. Про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Каланчак

8. Про проведення щорічного Дня довкілля;

9. Про виконання забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення в селищі Каланчак;

10. Про забезпечення виконання в селищі постанови КМУ від 28.10.2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною і участь у бойових діях;

11. Про виконання заходів щодо відзначення Дня партизанської слави на території селища;

12.  Про виконання заходів щодо відзначення в селищі Каланчак Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні;

13. Про закріплення вулиць, парків, скверів селища за підприємствами та організаціями для обслуговування, впорядкування та благоустрою;

14. Про план заходів щодо збільшення надходжень до селищного бюджету та економного її раціонального бюджетних коштів.

 

Посадові особи Каланчацької селищної ради

 

Дата проведення

Назва питання (заходу, завдання)

Відповідальні особи

Розділ V. Соціальна сфера

Протягом кварталу

 

- підготовка та проведення державних, професійних свят та інших заходів  

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котелевич О.В.

Секретар виконавчого комітету Марченко Л.О., директори селищних будинків культури           Дикий В.А., Крайнов О.М. 

Постійно

- консолідація політичних сил, профспілкових та громадських організацій у вирішенні нагальних соціально-економічних проблем життєзабезпечення селища

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котелевич О.В.

Інструктор по роботі з громадськими формуваннями

Розділ VІ. Суспільно-політична та інформаційно-аналітична робота

Протягом року

- забезпечення висвітлення в засобах масової інформації подій суспільно-політичного життя селища

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котелевич О.В.

Секретар виконавчого комітету Марченко Л.О., директори селищних будинків культури           Дикий В.А., Крайнов О.М. 

Протягом року

- зустрічі селищного голови з представниками різних релігійних конфесій, громадських організацій селища з метою налагодження взаємовідносин

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котелевич О.В.

Секретар виконавчого комітету Марченко Л.О., директори селищних будинків культури           Дикий В.А., Крайнов О.М. 

Розділ VІ. Суспільно-політична та інформаційно-аналітична робота

Протягом року

- тематичні молодіжні вечори, дискотеки  

директори селищних будинків культури           Дикий В.А., Крайнов О.М. 

Протягом року

- організація і проведення державних, професійних свят та Дня селища Каланчак   

Члени виконавчого комітету , депутатський корпус селищної ради, працівники селищної ради 

 

 

Секретар виконавчого

комітету                                                                    Л.О.Марченко