КАЛАНЧАЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Херсонська область

«Шановні жителі Каланчацької об’єднаної територіальної громади!

Дата: 22.04.2020 09:07
Кількість переглядів: 4283

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проектів Плану реалізації стратегічних цілей розвитку освіти Каланчацької селищної ради на 2020-2023 роки, Перспективної мережі закладів загальної середньої освіти Каланчацької селищної ради на 2020-2023 роки, а також проекту  рішення Каланчацької селищної ради «Про створення Каланчацького освітнього округу №2 Каланчацької селищної ради Херсонської області та визначення опорного закладу». 

Ініціатор проведення обговорення: виконавчий комітет Каланчацької селищної ради.

Формат проведення громадського обговорення: У зв’язку з продовженням дії постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою смт Каланчак, вул. Херсонська, 1 або у сканованому вигляді на електронну адресу kalanrada@i.ua протягом 14 днів з дня опублікування оголошення у засобах масової інформації.

До участі в обговоренні запрошуються всі  мешканці Каланчацької селищної ради .

 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ

СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

КАЛАНЧАЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2020-2023 РОКИ

 

№ з/п

Найменування цілі

Обґрунтування

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Індикатор досягнення

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

І. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

1

Якісна та доступна освіта

Охоплення різними формами дошкільної освіти 100% дітей 6-ти річного віку

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради, адміністрації закладів дошкільної освіти

До 20 грудня 2020 року

100% дітей 6-ти річного віку охоплено різними формами дошкільної освіти

Якісна підготовка до навчання у школі

2

Удосконалення освітньої інфраструктури

Ефективний розподіл фінансового ресурсу (проведення ремонтних робіт у закладах освіти сіл громади для облаштування приміщень дошкільних підрозділів)

Виконавчий комітет Каланчацької селищної ради, адміністрації закладів ї освіти

Протягом 2020-2021 років

Проведення ремонтних робіт у дошкільному підрозділі Привільської філії ОЗ «Горьківський ЗПЗСО», ОЗ «Горьківський ЗПЗСО», Олександрівській ЗОШ І-ІІІ ст., Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ ст.; створення дошкільних підрозділів у відповідних закладах

Створення належних умов для перебування дітей, в т.ч. організації харчування

 

ІІ. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Опорні школи, профільний ліцей

1

Якісна та доступна освіта

Оптимізація прогнозованої мережі закладів загальної середньої освіти

 

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради

До 01 червня 2020 року

Затвердження перспективної мережі закладів загальної середньої освіти громади.

Формування ефективної та оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти

До 01 вересня 2020 року

Створення одного опорного закладу

До 01 вересня 2021 року

Сприяння створення багатопрофільного ліцею на території громади

2

Ефективний розподіл фінансового ресурсу

Дотримання нормативу вартості навчання на одну дитину

Відділи фінансів та планування, освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради

До 20 серпня 2020 року

Середня наповнюваність класів –  16 осіб

Приведення фактичної наповнюваності класів до розрахункової

Спрямування коштів для створення матеріальної бази ліцею

До 01 червня 2021 року

Проведення ремонтних робіт приміщень для розміщення ліцею,

Створення матеріально-технічної бази для здобуття повної загальної середньої освіти

3

Сучасне навчальне обладнання (кабінети природничо-математичного профілю, мультимедійні засоби навчання, STEM-лабораторії)

Забезпечення підвищення якості освіти, шляхом використання інтерактивних технологій

Відділи фінансів та планування,  освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради

До 20 грудня 2023 року

55 % закладів загальної середньої освіти мають сучасні навчальні кабінети природничо-математичних дисциплін

Оснащення навчальних кабінетів мультимедійними засобами навчання, облаштування STEM-лабораторій

До 01 червня 2021 року

Закупівля/ надання в оренду сучасного обладнання для ліцею

 

4

Інвестиційний компонент (ремонтні роботи, енергоефективність швидкісний Інтернет, бібліотечний фонд)

Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти

Відділи фінансів та планування,  освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради

До 20 грудня 2023 року

Стовідсоткове виконання ремонтних робіт (у межах наявних коштів) підключення шкіл до високошвидкісного Інтернету; забезпечення підручниками здобувачів освіти 3-го, 6-го, 7-го класів

Проведення будівельних робіт, підключення до високошвидкісного Інтернету закладів загальної середньої освіти, забезпечення закладів освіти підручниками 3-го, 6-го, 7-го класів

5

Удосконалення освітньої інфраструктури

Створення належних умов для організації харчування

Відділи фінансів та планування,  освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради

До 20 грудня 2020 року

Запровадження системи НАССР в закладах освіти

Ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів, що надають повну загальну середню освіту

6

Реалізація пілотних проектів (система електронного документообігу в закладах загальної середньої освіти громади, «Крок до ВИШу», демократична школа)

Впровадження сучасних електронних платформ та програмних засобів в освітній процес для його вдосконалення та подальшого керування закладами освіти громади. Допомога випускникам Каланчацької селищної ради, які навчалися у сільській місцевості, в якісній підготовці до ЗНО та вступу до херсонських закладів вищої освіти

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради

До 30 грудня 2020 року

Стовідсоткова реалізація програм, визначених пілотними проектами. Підвищення відсотка результативності ЗНО (не менше 160 балів) серед випускників сільських шкіл

Впровадження в освітній процес закладів освіти новітніх технологій та ефективних методик, спрямування на використання цифрових технологій керівництвом, педагогічними працівниками закладу освіти, батьками та здобувачами освіти. Організація курсової підготовки до ЗНО для випускників шкіл, які проживають у сільській місцевості 

Освітній процес

7

Удосконалення змісту освіти

Впровадження нових навчальних програм, упровадження профільного навчання 

Відділ освіти, молода та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради

До 20 грудня  2020 року

Заохочення впровадження  проектів

Реалізація проектів щодо впровадження нових державних  стандартів початкової освіти у ЗЗСО громади, розширення переліку доступних профілів для старшої школи

8

«Турбота – кожній дитині – соціально-психологічна підтримка (діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика)»

Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за «круглим столом», майстер-класів тощо  

Відділ освіти, молода та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради, ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти при КВНЗ «ХАНО» (за згодою),  КВНЗ «ХАНО» (за згодою)

До 30 грудня 2020 року

Заходи, спрямовані на застосування єдиних підходів до комплексної оцінки розвитку дітей

Своєчасна соціально-психологічна допомога дітям з особливими освітніми потребами. Підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими потребами, в тому числі з інвалідністю, запобігання дискримінації, формування позитивного ставлення до таких дітей та їхніх батьків

 

Виховний потенціал закладів освіти

9

Програма національного патріотичного виховання – «Дитина – громадянин – патріот Батьківщини» Каланчацької селищної ради на 2017-2021 роки

Формування у здобувачів освіти громадянської позиції, ціннісного ставлення до суспільства, держави, українського народу

Відділ освіти, молода та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради, представники громадськості (за згодою)

Протягом 2020-2023 років

Заходи якими планується охопити учнівську молодь громади

Охоплення заходами здобувачів освіти

10

Взаємини «Учитель-учень»

Формування чітких взаємин між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобігання  випадкам цькування (булінгу) в освітньому середовищі

Відділ освіти, молода та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради

Протягом 2020-2023 років

Заходи щодо підвищення курсової перепідготовки

Проведення курсу лекцій для практичних психологів та для педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань протидії булінгу в освітньому середовищі

Система управління закладами освіти

11

Прозорість роботи закладів освіти

Прозоре використання батьківських коштів, обов’язкове перерахування коштів на спецрахунки, звітність перед батьківською громадою школи, відкритість та доступність закладів, створення та підтримка сайтів закладів освіти 

Відділ освіти, молода та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради, керівники закладів освіти

Протягом 2020-2023 років

Розміщення інформації про Статут, ліцензії на провадження освітньої діяльності, кадровий склад, матеріально-технічне забезпечення, фінансову звітність закладу освіти на офіційних веб-сайтах закладів освіти

Прозорість роботи щодо надходження благодійних (добровільних) внесків у закладах освіти Каланчацької селищної ради

12

Автономність та самоврядування

Самостійне фінансове обслуговування, ліцензування освітніх послуг

Відділ освіти, молода та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради, керівники закладів освіти

Протягом 2020-2023 років

Фінансова автономність. Відповідність освітніх послуг, що надаються закладами освіти ліцензійним умовами

Фінансова самостійність закладів освіти. Ліцензування закладів освіти

13

Залучення до управління громадою, створення піклувальних рад

Залучення громадськості до процесів розробки та прийняття рішень, що стосуються життя школи

Адміністрації закладів освіти, відділ освіти, молода та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради

До 20 грудня 2020 року

Заклади загальної середньої освіти мають піклувальні ради, веб-сайти з окремою рубрикою «Зв’язки з громадськістю»

Створення піклувальних рад у закладах загальної середньої освіти громади. Створення окремої рубрики «Зв’язки з громадськістю» на офіційних веб-сайтах закладів освіти

Кадровий потенціал

14

Удосконалення процесу вмінь (тренінгова підготовка роботи на сучасному навчальному обладнанні; внутрішнє стажування)

Організація курсів підвищення фахової  кваліфікації педагогічних працівників та вдосконалення освітніх послуг

Адміністрації закладів освіти, відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради, КВНЗ «ХАНО» (за згодою)

До 10 грудня 2020 року

Проведення тренінгів на теми: «Лідерство», «Методики викладання НУШ», «Вчитель в освітньому середовищі» тощо

Набуття педагогічними працівниками досвіду впровадження європейських практик викладання в сфері освіти 

15

Ротація та омолодження педагогічних кадрів

Створення необхідних умов для розвитку, накопичення людського капіталу

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради, керівники закладів освіти

До 15 вересня 2020 року

Зменшення до 5 % працюючих пенсіонерів від загальної кількості педагогічних працівників;

Навчання педагогічних працівників  за рахунок програми «Розвиток людського капіталу»

Зменшення кількості педагогічних та керівних кадрів пенсійного віку в закладах освіти

 

Матеріально-технічна база

16

Реконструкція та капітальний ремонт опорного закладу «Каланчацький заклад повної загальної середньої освіти № 1 Каланчацької селищної ради Херсонської області»

Створення сучасного освітнього середовища

Відділи фінансів та планування,  освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради

До 30 грудня 2020 року

Реконструкція опорного закладу

Створення належних комфортних умов для отримання якісної освіти рамках реалізації концепції «НУШ»

17

Забезпечення кожної опорної школи автобусом

Забезпечення перевезення здобувачів освіти до опорних закладів

Відділи фінансів та планування,  освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради

До 30 грудня 2020 року

Закупівля автобуса для ОЗ «Каланчацька гімназія №2»

Забезпечення закладів загальної середньої освіти автобусами

18

Першочерговий ремонт доріг, якими здійснюється перевезення учасників освітнього процесу, а саме: 1) Бабенківка Друга-Привілля –Вербове –Роздольне -                М. Горького, Хорли -                      М. Горького – 37,8 км; 2) Новокиївка - Каланчак, Новопавлівка -Каланчак – 28,5 км; 3) Новоолександрівка -Каланчак, Олексіївка –Олександрівка -Гаврилівка Друга -Каланчак – 35,6 км

Забезпечення перевезення здобувачів освіти до закладів освіти

Виконавчий комітет Каланчацької селищної ради

До 30 грудня 2023 року

110 км відремонтованих доріг

Відсутність аварійних доріг, якими здійснюється перевезення дітей до закладів загальної середньої освіти 

19

Інфраструктура для дітей з особливими освітніми потребами (пандуси, кнопка виклику, модифіковані меблі, GPS-маячки)

Впровадження інклюзивних форм навчання, забезпеченість рівного доступу учасникам освітнього процесу з особливими потребами

Відділи фінансів та планування,  освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради, адміністрації закладів освіти

До 30 грудня 2023 року

Наявність інженерних конструкцій, споруд для маломобільних груп населення

Забезпечення рівного доступу всім учасникам освітнього процесу

20

Проект «Безпечна школа»

Дотримання правил пожежної безпеки для закладів загальної середньої освіти громади

РС Каланчацького ДСНС в Херсонській області (за згодою), відділи фінансів та планування,  освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради

До 20 вересня 2020 року

Обладнання закладів освіти основними системами пожежної безпеки та охорони

Підвищення рівня безпеки в закладах освіти громади за рахунок встановлення основних систем пожежної безпеки та охорони

ІІІ. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

1.

Надання якісної позашкільної освіти

Створення необхідних умов для всебічного розвитку здобувачів освіти спеціальностей

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради, адміністрації закладів позашкільної освіти

Протягом 2020-2023 років

Збереження охоплення позашкільною освітою на рівні 57 %

Охоплення позашкільною освітою здобувачів освіти

ІV. ОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

1.

Надання можливості мешканцям громади отримати професійну та вищу освіти

Створення необхідних умов для забезпечення попиту на отримання  гостродефіцитних спеціальностей

Виконавчий комітет Каланчацької селищної ради, адміністрації закладів освіти, культури медицини

Протягом 2020-2023 років

Наявність осіб, які навчаються за спеціальностями педагогічними, медичними, спортивними, сфери культури, а також навчаються навичкам водіння (категорії В та С1) за рахунок програми «Розвиток людського капіталу»

Задоволення попиту жителів громади на отримання професійної та вищої освіти, забезпечення установ та підприємств кадрами

 

Перспективна мережа закладів загальної середньої освіти

Каланчацької селищної ради на 2020-2023 роки

 

2020

1.ОЗ «Каланчацька гімназія №2 Каланчацької селищної ради Херсонської області»

1.1.Новопавлівська філія ОЗ «Каланчацька гімназія № 2 Каланчацької селищної ради Херсонської області»

2. Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ст.. Каланчацької селищної ради Херсонської області

3.ОЗ «Горьківський ЗПЗСО Каланчацької селищної ради Херсонської області»

3.1. Горьківська філія.

3.2. Привільська філія.

4. ОЗ «Каланчацький ЗПЗСО № 1 Каланчацької селищної ради Херсонської області».

4.1. Каланчацька філія.

5. Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст.. Каланчацької селищної ради Херсонської області.

6. Навчально-виховний комплекс «Роздольненський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Каланчацької селищної ради Херсонської області».

7. Новокиївський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Каланчацької селищної ради Херсонської області.

8. Каланчацький центр освіти молоді та дорослих Каланчацької селищної ради Херсонської області

2021

1.ОЗ «Каланчацька гімназія №2 Каланчацької селищної ради Херсонської області»

1.1.Новопавлівська філія ОЗ «Каланчацька гімназія № 2 Каланчацької селищної ради Херсонської області»

2. Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ст.. Каланчацької селищної ради Херсонської області

3. ОЗ «Горьківський ЗПЗСО Каланчацької селищної ради Херсонської області»

3.1. Привільська філія.

4. ОЗ «Каланчацький ЗПЗСО № 1 Каланчацької селищної ради Херсонської області».

4.1. Каланчацька філія.

5. Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст.. Каланчацької селищної ради Херсонської області.

6. Навчально-виховний комплекс «Роздольненський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Каланчацької селищної ради Херсонської області»

7. Новокиївський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Каланчацької селищної ради Херсонської області.

8. Новоолександрівська гімназія Каланчацької селищної ради Херсонської області.

 

Ліцей Херсонської обласної ради

2022

1.ОЗ «Каланчацька гімназія №2 Каланчацької селищної ради Херсонської області»

1.1.Новопавлівська філія ОЗ «Каланчацька гімназія № 2 Каланчацької селищної ради Херсонської області»

2. Гаврилівська гімназія Каланчацької селищної ради Херсонської області

3.ОЗ «Горьківська гімназія Каланчацької селищної ради Херсонської області»

3.1. Привільська філія.

4. ОЗ «Каланчацький ЗПЗСО № 1 Каланчацької селищної ради Херсонської області».

4.1. Каланчацька філія.

5. Олександрівська гімназія Каланчацької селищної ради Херсонської області.

6. Навчально-виховний комплекс «Роздольненський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Каланчацької селищної ради Херсонської області»

7. Новокиївський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Каланчацької селищної ради Херсонської області.

8. Новоолександрівська гімназія Каланчацької селищної ради Херсонської області.

 

Ліцей Херсонської обласної ради

2023

1.ОЗ «Каланчацька гімназія №2 Каланчацької селищної ради Херсонської області»

1.1.Новопавлівська філія ОЗ «Каланчацька гімназія № 2 Каланчацької селищної ради Херсонської області»

2. Гаврилівська гімназія Каланчацької селищної ради Херсонської області

3.ОЗ «Горьківська гімназія Каланчацької селищної ради Херсонської області»

3.1. Привільська філія.

4. ОЗ «Каланчацька гімназія № 1 Каланчацької селищної ради Херсонської області».

4.1. Каланчацька філія.

5. Олександрівська гімназія Каланчацької селищної ради Херсонської області.

6. Роздольненська гімназія Каланчацької селищної ради Херсонської області.

7. Новокиївська гімназія Каланчацької селищної ради Херсонської області.

8. Новоолександрівська гімназія Каланчацької селищної ради Херсонської області.

 

Ліцей Херсонської обласної ради

 

      

 

КАЛАНЧАЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

_____________ сесії восьмого скликання

 

_______________________                                                                 № ______

 

Про створення Каланчацького освітнього

округу №2 Каланчацької селищної ради

Херсонської області та визначення опорного закладу

 

Відповідно до Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», врахувавши результати конкурсу на кращий проект опорного закладу, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Створити з 01 вересня 2020 року Каланчацький освітній округ № 2, до складу якого ввести Каланчацьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 2 Каланчацької селищної ради Херсонської області та Новопавлівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» імені В.Д. Реут каланчацької селищної ради Херсонської області.

2. Визначити Каланчацьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 2 Каланчацької селищної ради Херсонської області Опорним закладом (код ЄДРПОУ 24963298).

3. Припинити у результаті реорганізації шляхом приєднання до Каланчацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Каланчацької селищної ради Херсонської області (код ЄДРПОУ 24963298) юридичну особу – Новопавлівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» імені В.Д. Реут каланчацької селищної ради Херсонської області (код ЄДРПОУ 24960058).

4. Каланчацьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 2 Каланчацької селищної ради Херсонської області вважати правонаступником активів та пасивів всіх майнових прав та обов’язків, юридичної особи - Новопавлівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» імені В.Д. Реут каланчацької селищної ради Херсонської області.

5. Створити комісію з реорганізації згідно додатку.

6. Голові комісії з реорганізації та прийняття-передачі майна  Паргачовій Валентині Борисівні звернутися до державного реєстратора для внесення відомостей щодо реорганізації юридичної особи - Новопавлівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» імені В.Д. Реут каланчацької селищної ради Херсонської області.

7. Комісії з реорганізації вжити всіх передбачених чинним законодавством України заходів, пов’язаних з припиненням юридичних осіб.

8. Визначити, що строк пред’явлення вимог кредиторами до Новопавлівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» імені В.Д. Реут каланчацької селищної ради Херсонської області складає 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики.

 

 

Селищний  голова                                                                 В.К.Зінчук

 

З повагою, виконавчий комітет Каланчацької селищної ради».

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь