КАЛАНЧАЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Херсонська область

Інформація для внутрішньо переміщених осіб

Дата: 09.10.2023 10:38
Кількість переглядів: 88

За сприяння Державної служби зайнятості ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо ви є внутрішньо переміщеною особою та відповідаєте наступним вимогам:

  • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;

  • для вас відсутня підходяща робота;

  • не отримували ваучер раніше;

  • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

  • маєте професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.

На підставі ваучера здійснюється

перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями.

Навчання здійснюється

закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Особа здійснює вибір

професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінекономіки, а також форми та місця навчання.

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву за формою, а також надає:

  • паспорт громадянина України;

  • трудову книжку (дублікат трудової книжки) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;

  • документ про професійну (професійно-технічну) або фахову передвищу, або вищу освіту (дублікати таких документів) чи еДокумент про освіту (за наявності);

  • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), який надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  • відомості про номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, дату видачі та найменування органу, що її видав.

Заява може бути подана особисто в паперовій або електронній формі з використанням технічних засобів електронної комунікації та з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

З документів, інформація щодо яких відсутня в державних реєстрах, центром зайнятості у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом.

Рішення про видачу ваучера

приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих дня з дня його прийняття.

Для отримання ваучера вам необхідно

звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

Договір про навчання

укладається між закладом освіти та особою протягом 90 днів після видачі ваучера. Для осіб, які отримали ваучер до початку або у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, строк укладення договору про навчання продовжується на період дії такого карантину та 30 днів після його відміни.

Заклад освіти інформує

центр зайнятості, який видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

У разі дострокового припинення занять без поважних причин

особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок закладу освіти частину його витрат за період фактичного навчання.

Видача ваучерів особам здійснюється

відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів

Ваучер.png

ПЕРЕЛІК
 професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер

Найменування професії, спеціальності

Код професії, спеціальності*

1

2

бджоляр

6123

бетоняр

7123

верстатник деревообробних верстатів

7423

верстатник широкого профілю

8211

взуттьовик з ремонту взуття

7442

водій автотранспортних засобів**

8322

водій навантажувача

8334

водій трамвая

8323

водій тролейбуса

8323

газорізальник

7212

дорожній робітник

8332

екстрений медичний технік

5132

електрогазозварник

7212

електромонтер з експлуатації розподільних мереж

7241

електромонтер з обслуговування підстанції

7241

електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку

7241

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування

7241

електромонтер контактної мережі

7241

закрійник

7435

зварник

7219

кондитер

7412

кравець

7433

кухар

5122

лицювальник-плиточник

7132

маляр

7141

машиніст автогрейдера

8332

машиніст бульдозера (будівельні роботи)

8332

машиніст дорожньо-будівельних машин

8339

машиніст екскаватора

8111

машиніст електровоза

8311

машиніст електропоїзда

8311

машиніст (кочегар) котельні

8162

машиніст крана автомобільного

8332

машиніст тепловоза

8311

монтажник гіпсокартонних конструкцій

7129

монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

7214

монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

7136

монтажник систем утеплення будівель

7129

монтажник технологічних трубопроводів

7136

монтер колії

7129

муляр

7122

налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів

7231

налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції

7223

оглядач вагонів

7233

оператор верстатів з програмним керуванням

8211

оператор котельні

8162

охоронник

5169

плодоовочівник

6111

покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів

7131

помічник машиніста електропоїзда

8311

провідник пасажирського вагона

5112

продавець непродовольчих товарів

5220

продавець продовольчих товарів

5220

прийомоздавальник вантажу та багажу

5111

регулювальник швидкості руху вагонів

8312

робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

7129

робітник фермерського господарства

6131

молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими

5132

складач поїздів

8312

службовець на складі (комірник)

4131

слюсар будівельний

7233

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

7233

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

7231

слюсар з ремонту рухомого складу

7233

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

7233

слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

7241

слюсар-ремонтник

7233

слюсар-сантехнік

7136

столяр будівельний

7124

стюард (послуги у дорозі)

5111

токар

8211

тракторист

8331

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

8331

фрезерувальник

8211

черговий по переїзду

8312

швачка

7436

штукатур

7133

автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

174

автомобільний транспорт

274

агрономія

201

архітектура та містобудування

191

біотехнології та біоінженерія

162

будівництво та цивільна інженерія

192

ветеринарна медицина

211

геодезія та землеустрій

193

гірництво

184

деревообробні та меблеві технології

187

дизайн

022

дошкільна освіта

012

економіка*****

051

електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

енергетичне машинобудування

142

залізничний транспорт

273

інженерія програмного забезпечення

121

інформаційні системи та технології

126

кібербезпека та захист інформації

125

комп’ютерна інженерія

123

комп’ютерні науки

122

маркетинг

075

медицина

222

медична психологія

225

медсестринство

223

менеджмент***

073

менеджмент*****

073

мікро- та наносистемна техніка

176

озброєння та військова техніка

255

підприємництво та торгівля

076

професійна освіта (за спеціалізаціями)

015

психологія

053

середня освіта (за предметними спеціальностями)****

014

системний аналіз

124

соціальна робота

231

соціальне забезпечення

232

терапія та реабілітація

227

туризм і рекреація

242

теплоенергетика

144

технології медичної діагностики та лікування

224

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204

фармація, промислова фармація

226

фізична культура і спорт

017

харчові технології

181

цивільна безпека

263

__________
 * Код професії згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.
 Код спеціальності згідно з переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
 ** Для здобуття професії «Водій автотранспортних засобів» для керування транспортними засобами категорій С1, С, D1, D, С1Е, СЕ, D1E і DE.
 *** Для здобуття кваліфікації «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».
 **** Для здобуття кваліфікацій «Вчитель математики», «Вчитель фізики», «Вчитель хімії», «Вчитель української мови і літератури».
 ***** Для навчання за ваучером осіб, визначених пунктом 3 частини першої статті 30 Закону України «Про зайнятість населення».

перелік навчальних закладів (вища)
Фото без описуперелік навчальних закладів (технічна)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь